Hakkımızda1

Bir Toplum Nasıl Yönetilmeli ?

Merhaba Gelişen Kariyerim Okuyucuları. Bugün sizlerle beraber Bir Toplum Nasıl Yönetilmeli sorusunu inceleyeceğiz.

İdeal Toplum Kavramı

İdeal Toplum denilince aklınıza ne geliyor? Günümüzdeki gelişmiş ülkeler,Antik Yunan, Roma İmparatorluğu? Aslında bakarsanız ideal toplum ve devlet kavramı bunların hepsi ve aynı zamanda hiçbiridir. İdeal toplum bir hayal ürünüdür. Yani bu kavram her zaman ulaşılmaya çalışılan ama asla ulaşılamayacak bir kavramdır. İdeal toplum ile ilgili birden çok görüş hakimdir. Platona göre devlet ve insan birdir. Platon insanın ruh ve bedenden oluştuğunu, ruhun da 3 ana katmandan oluştuğunu söyler. Bunlar akıl, irade ve isteklerdir. Bu katmanların devlette de bulunduğunu; yöneticilerin akla, Askerlerin iradeye, Meslek sahibi sınıfın ise ruhun istekler bölümüne karşılık geldiğini düşünür. Ayrıca ona göre ideal devleti aristokratlar yönetmelidir.

Fakat Aristotales’e göre eğer ülkeyi zengin aristokratlar yönetirse bu oligarşik bir düzen olur. Aristo’nun bu konudaki düşüncesi çok zengin ve çok fakir sınıfların bulunmadığı, orta sınıfın egemen olduğu cumhuriyetin temeli olarak görülebilecek bir düşüncedir. Platon’un öğrencisiyle (Aristo) bile arasındaki görüş farklılıkları bu sorunun birden çok cevabı olduğu sonucuna bizi götürüyor.  

Yönetici Kavramı

Şimdi de bir diğer önemli kavram olan ve yönetim şekillerinin farklılık göstermelerinin temel sebebi ‘Devleti Kim Yönetecek’ sorusudur. Bilindiği üzere üç temel yönetim şekli vardır. Bunlar monarşi, oligarşi ve demokrasidir. Bunlardan bize en yakın ve belki de en doğru olarak düşündüğümüz demokrasidir. Temeli Antik Yunan Medeniyetine dayanan ve günümüze kadar değişimler geçirerek gelen demokrasi, günümüzde gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinin kullandığı bir yönetim biçimidir. Ama diğer tüm yönetim şekilleri gibi demokrasi de kusurludur. Demokrasinin en bariz kusuru olan oy veren vatandaşların cahillik içinde olmaları bir devletin tek başına çöküşünü hazırlayabilir. Toplumlar özellikle günümüzde çok çabuk ve kolay bir şekilde yönlendirilmektedir. Niteliksiz, çıkarcı, bilgisiz ve erdemsiz bir yöneticinin elinde demokrasi çok büyük bir silahtır. Bu durum bize şu soruyu sorduruyor: Bir devletteki bütün insanlar ya da çoğunluğun kararı doğru mudur. Demokrasiyi elimizdeki en iyi yönetim şekli yapan şey de yine bu sorundur aslında bakılırsa. Çünkü bir insanın yanlış yapması devletteki çoğunluğu oluşturan insanların yanlış yapmasından daha kolaydır. Ayrıca demokrasinin en büyük artısı denetleme sistemidir. Doğru şekilde uygulandığında bu sistem bir devletin devamlılığını sağlayan en büyük etmendir. Bu yüzden demokrasi ile ilgili sözlerin çoğu bu denetleme sistemine vurgu yapmıştır.

İdeal Toplumda Özgürlük Kavramı

Yazımın başından itibaren Antik Yunan Medeniyeti ve o dönemde yaşamış büyük filozoflardan alıntılar yapıyorum. Bunun sebebi bu konunun ilk ve belki de en kapsamlı olarak o dönemde işlenmesidir. Bütün dünyayı bu kadar etkileyen bir medeniyetin en büyük gücü akıl ve özgürlüktü. Gelin sizlerle birlikte bu kavramlardan olan özgürlüğü inceleyelim. Özgürlük sizce nedir? Eğitim hayatımızın başından itibaren öğretildiği şekliyle İnsanın kendi istediklerini başkalarının özgürlüklerini kısıtlamadan yapmasıdır. Ancak bu tanım bana göre eksik. Nedeni ise insanın ne istediğinin de başkaları tarafından kontrol edilebilen bir şey olmasıdır. Devlet elindeki güç ile insanların neyi isteyip istemediklerini rahat bir şekilde kontrol edebilir.

Bana göre özgürlük Platonun Mağara hikayesindeki mağaradan dışarı çıkmaktır. Nedir bu Mağara Hikayesi? Hikayeye göre üç insan doğumlarından itibaren bir mağaraya zincirlenir. Bu insanlar yalnızca dışarıdan geçen canlıların gölgelerini görürler. Zamanla bu gölgelere isimler vermeye başlayıp onları kategorize ederler. Fakat bir gün tutsaklardan biri serbest kalır ve mağaranın dışına çıkar gördükleri karşısında başlarda çok acılar çeker. Güneş gözünü yakar, bacakları onu taşıyamaz, çevresinden  geçen insanlar onu korkutur. Daha sonra bu duruma alışır ve yıllarca gölgelerini gördüğü şeylerin gerçek hallerini görür. Onları algılamakta sıkıntılar yaşar çünkü gölgelerini algılamak çok daha kolay gelir. Ancak zamanla bu duruma da alışır ve dışardaki hayat ona mağaradakinden çok daha güzel gelir. Mağaraya geri döner ve bu durumu diğerlerine anlatır. Mağaradakiler onun cahilleştiğini ve dışardaki hayatın onu bu hale getirdiğini söylerler ve dışarı çıkmayı reddedip onu cezalandırmaya çalışırlar. Platon bu alegoriyi filozofların toplumdaki konumunu anlatmak için yazmıştır. Ancak bence bu durum gerçek özgürlüğün en iyi tanımıdır. Mağaradan çıkan insan mağaradaki tek özgür kişidir.

Peki Bir Toplum Nasıl Yönetilmeli?

Görüldüğü üzere bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Cevap her toplum ve coğrafya için farklılık göstermektedir. Ancak toplumun refahını ve gelişmesini sağlayacak olgular sağlanabilir. Toplumun eğitimi nitelikli ve çağa uygun olursa , baştaki yöneticiler kendi çıkarları yerine toplumun çıkarlarını düşünürse, hukuk ve karşılıklı denetleme sistemi bağımsız ve düzgün olursa, insanların özgürlüklerine ve haklarına müdahale sadece düzeni sağlamak için olursa, insanlar dini, dili, rengi ve düşünceleri yüzünden ötekileştirilmezlerse o toplum layığıyla yönetilmiş olur. Ve bu toplumun yara alması ya da çökmesi neredeyse imkansız olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu