Üniversiteliler Anlatıyor

Eczacılık Mesleği Nedir?

Bu yazımda siz değerli okuyucularıma, Eczacılık Mesleği hakkında temel bilgiler, Eczacı‘nın görevleri, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Mesleğin tanımı DSÖ’ye göre (Dünya Sağlık Örgütü) hastaların teşhis ve tedavisinde ve hastalıklardan korunmada kullanılan doğal ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden hareketle; değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması, ilacın analiz yöntemlerini, farmakolojik etkisinin devamlılığını, ilacın hastaya sunulmasını, emniyet, etkinlik ve maliyet bakımından en iyi biçimde kullanılması amacıyla gözetimini, ilaç kullanımı sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesinin esaslarını belirleyen meslektir.

Eczacı Kimdir?

 • Eczacılık Fakültesi mezunu olan,
 • İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunda,
 • İlaç ve hammaddelerin elde edilişinde,
 • Farmasötik madde ve tıbbi müstahzar (Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatlı ilaç) yapımında
 • Bu maddelerin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toksikolojik analizlerinde,
 • İlacın dağıtım ve hastaya verilmesinde,
 • İlacın kullanım, gözetim ve denetiminde,
 • Mesleğinin gerektirdiği her alanda gerekli sorumluluğu alan, yöneten ve idare eden kişidir.

Eczacılık Hizmetleri Nedir?

Eczacılar ilaçları takdim etmede ve sağlığın gelişmesi yönünde birçok yetkiye, göreve ve sorumluluğa sahiptir.

 • İlaçların sunumunun hatasız,reçete edilme amacına uygun ve hastanın gereksinimleri ile uyumlu olmasına yardımcı olur.
 • Hastanın ilaçlarını ve ilaçlarını kullanmasında gerekli olan tıbbi cihaz ve malzemelerin güvenli ve doğru bir şekilde kullanılmasında yardımcı olur.
 • İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde aktif görev alır.
 • Mevzuata uygun olarak geçerli mesleki ve etik davranışları sergiler.
 • Olağanüstü hal ve durumlarda ilaç tedarik süreçlerinde aktif rol alır ve sorumluluk alır.

Eczacılık Eğitimi Ne Öğretir?

Eczacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü ve topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Bu amaca yönelik yapılan lisans ve lisansüstü eğitimlerde öğrencilerine;

 • İlaçların vücuttaki etkilerinin incelenmesi, analiz edilip bilgilendirilmesi
 • Çeşitli kaynaklardan ilaç hammaddelerin elde edilmesi
 • İlaçların formüle edilmesi ve üretilmesi hakkında bilgilendirmesi
 • İlaçların tedavi edici dozları ile toksik dozları hakkında bilgiler vermesi
 • Eczacılığın kökeni hakkında bilgiler vermesi gibi maddeler verir.

İstihdam Alanları

 • Eczane açabilir (Serbest Eczacı)
 • Ecza depolarında Mesul Müdür olarak çalışır.
 • Hastane Eczacılığı yapar.
 • SGK’da çalışır.
 • Tıbbi Cihaz Kurumunda çalışır.
 • Akademisyen olarak çeşitli üniversitelerde ve farklı fakültelerde çalışabilir.
 • Adli tıpta çalışır.
 • Hıfzıssıhha Enstitülerinde kalite kontrolde çalışır.
 • Sağlık Bakanlığındaki İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve bu bakanlıklara bağlı kurumlarda genel müdür olarak çalışır.
 • Klinik Eczacı sınavına girip 3 yıl uzmanlık okuduktan sonra klinik eczacı olarak görev alır.
 • Endüstri alanında(AR-GE, Farmakovilijans, Ruhsatlandırma, Pazarlama, Üretim, Kalite Kontrol) gibi alanlarda çalışır.

Eczacı Mesleğine Sahip Olabilmek İçin Alınması Gereken Eğitimler Nedir?

Eczacılık

Türkiye’de Lisans derecesinde Eczacılık eğitimi veren üniversitelerde 5 yıllık eğitim alınır. Uzman Eczacı olmak isteyen adaylarımızın ise Uzmanlık Sınavına (EUS) girerek 3 sene daha eğitim alabilir. Ek olarak Türkiye’de bölüme girmek için gereken sıralamalar ilk 23 bin-160 bin arası değişmektedir. Avrupa da genellikle lisans eğitimleri 5 yıl sürerken, ABD de 4 yıllık bir lisans eğitimi alınır.

Peki Bölüm Dersleri Nelerdir?

Eczacılığa Yönelme, Genel Kimya, Matematik, Analitik Kimya, Kimya Uygulamaları, Davranış Bilimleri, Fizyoloji, Teknoloji Uygulamaları, Klinik Biyokimya, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Mikrobiyoloji, Organik Kimya, İlaç Form gibi çeşitli dersleri bulunmaktadır. Üniversiteye göre dersler ve içeriklerinde ufak değişiklikler olabilir.

Bölümün 6 aylık zorunlu stajı bulunmaktadır.

Eczacılık Fakültesi Taban Puanları Nelerdir?

Taban puanlarından bahsederken tabloya en yüksek ve en düşük öğrenci alan Devlet Üniversitelerini eklemek istedim. Bunların dışında Vakıf Üniversiteleri ve burslu öğrenci kabul eden çok çeşitli Üniversiteler bulunmaktadır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)EczacılıkSAY120473,34565
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
EczacılıkSAY120473,02946
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)EczacılıkSAY140472,57294
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)EczacılıkSAY170471,87574
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)EczacılıkSAY110470,93756
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)EczacılıkSAY140470,16625
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczacılık
SAY80469,20010
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczacılık
SAY80468,31071
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Eczacılık
SAY90460,28927
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)EczacılıkSAY80459,89099
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)EczacılıkSAY80458,70458
Taban Puanlar

Eczacının Yapması Gerekenler Nelerdir?

 • Reçetelenen ilacın yazılma sebebini, doz rejimini ve olası yan etkilerini hastaya açıklamalı.
 • Hastalara tablet kutusu, ilaç alma takvimi gibi materyalleri kullanmayı önermeli.
 • İlaçların kullanımını ve alımını hatırlatmalı.
 • Hastalarının takibini yapmalı.
 • Hastaların psikolojik hastalarıyla sorunlarıyla başa çıkmalı ve hastalara yardımcı olmalıdır.

Veteriner Hekimliği Nedir, Tarihsel Süreci Nasıldır?

Psikoloji Bölümü İle İlgili Bilgiler

Kimya Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu