Hakkımızda1

Hoshin Kanri (Politikaların Yayılımı) Nedir?

Hoshin Kanri (Politika Dağıtımı olarak da adlandırılır) bir şirketin stratejik hedeflerinin o şirket içinde her düzeyde ilerleme ve eylemi yönlendirmesini sağlayan bir yöntemdir.

Hoshin Kanri, her çalışanın aynı anda aynı yönde hareket etmesini sağlamaya çalışır. Bunu, şirketin hedeflerini (strateji) orta yönetim planları (taktikler) ve tüm çalışanların yaptığı iş (Operasyonlar) ile uyumlu hale getirerek gerçekleştirir.

Adım Adım Hoshin Kanri Uygulaması

Hoshin Kanri’yi anlamanın bir yolu, tipik bir dizi uygulama adımından geçmektir.

1. Adım Stratejik Plan Oluşturun.

Hoshin Kanri, şirketin uzun vadeli hedeflerini ilerletmek için üst yönetim tarafından geliştirilen stratejik bir planla (örneğin yıllık bir plan) başlar. Bu plan, az sayıda kritik sorunu ele almak için dikkatlice hazırlanmalıdır. Stratejik planı geliştirirken dikkate alınması gereken temel öğeler şunlardır:

Beş Hedefe Odaklanın!

Beş hedefe (veya daha azına) odaklanın. Sadece hedeflerin yazılması eylemi (yanlış) bir ilerleme hissi yaratabilir ve daha fazla hedef, daha fazla ilerleme gibi hissedilir. Gerçekte, bir hedef yalnızca niyeti ifade eder. Harekete geçmek zor kısımdır. Her şirketin sınırlı kaynakları ve enerjisi vardır. Az sayıda hedefe odaklanmak, başarıya götürecektir.

Önce Etkililik

Verimlilik ve etkililik arasında iyi bilinen bir ayrım vardır: Verimlilik işleri doğru yapmaktır, etkililik ise doğru şeyleri yapmaktır. Stratejik hedeflerin etkili olması gerekir. Şirketi bir sonraki seviyeye taşımak için doğru şeyleri yapmak önemlidir. Bir hedefin bu kadar geniş bir etkisi yoksa, muhtemelen stratejik değildir.

Evrim ve Devrim

Hedefler evrimsel (genellikle sürekli iyileştirme yoluyla elde edilen artımlı hedefler) veya devrim niteliğinde (dramatik kapsamda çığır açan değişiklikler) olabilir. Her ikisi de önemli iyileştirme biçimleridir.

Yukarıdan Aşağıya Uzlaşı

Hoshin Kanri

Stratejik planın geliştirilmesinden üst yönetim sorumludur bu onların en önemli sorumluluklarından biridir. Ancak orta yönetime danışmak için zaman ayırmak iki yararlı amaca hizmet eder:

  • Daha güçlü, daha bilinçli stratejiler oluşturmaya yardımcı olan ek bakış açısı ve geri bildirim sağlar.
  • Plan için paylaşılan bir sorumluluk duygusu yaratır ve orta düzey yönetimden önemli ölçüde daha fazla katılım sağlar.

Dikkatli Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar)

Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar), hedeflere yönelik ilerlemeyi izleme araçları sağlar. Ayrıca, davranışa yön verme konusunda önemli bir yetenekleri vardır. Öyleyse, KPI’ları dikkatle seçin. Seçilen KPI’ların istenmeyen yan etkiler olmadan istenen davranışı sağlayıp ve sağlamayacağını düşünmek önemlidir.

Hedefe Sahip Olun.

Her hedefin bir sahibi olmalıdır hedefi sonuca kadar başarılı bir şekilde görme becerisine ve yetkisine sahip bir kolaylaştırıcıdır.

  • Bir kolaylaştırıcı olarak, hedef sahibi engelleri kaldıracak ve ilerleme yolunu düzleştirecektir.
  • Bir koç olarak, ilerlemeyi takip edecek ve işler yoldan çıkarsa müdahale edecek.

2. Adım Taktikler Geliştirin.

Departman düzeyinde, orta düzey yöneticiler, üst yönetim tarafından belirlenen hedeflere en iyi şekilde ulaşacak taktikler geliştirir. Bu sürecin en önemli yönlerinden biri “yakalama topudur.” strateji ve hedeflerin iyi anlaşılmasını, strateji ve taktikler arasında güçlü bir uyum olmasını ve KPI’ların anlamlı olmasını sağlamak için üst yönetimle karşılıklı görüş alışverişi yapmaktır.

Stratejiyi yerine getirme sürecinde taktikler değişebilir. Esneklik ve uyarlanabilirlik, sürecin önemli özellikleridir. Sonuç olarak, sonuçların değerlendirildiği ve taktiklerin yeniden kalibre edildiğinde düzenli ilerleme incelemelerinin (örneğin, aylık) yapılması yararlıdır.

3. Adım Harekete Geçin!

Fabrika katı seviyesinde, süpervizörler ve ekip liderleri, orta seviye yöneticiler tarafından belirlenen taktikleri uygulamak için operasyonel ayrıntıları belirler. Fabrika katındaki (ve şirketin diğer alanlarındaki) faaliyetlerin taktikler ve stratejilerle güçlü bir şekilde uyumlu olmasını sağlamak için bir kez daha yakalama prensibi geçerlidir.

Bu, hedeflerin ve planların sonuca dönüştürüldüğü seviyedir. Burası Gemba’dır (gerçek eylemin gerçekleştiği yer). Bu nedenle, yöneticiler bu seviyedeki faaliyetlerle yakından bağlantılı kalmalıdır (örneğin, düzenli olarak “etrafta dolaşarak yönetim” uygulaması).

 4. Adım İnceleyin ve Ayarlayın.

Şimdiye kadar atılan adımlar, stratejik hedeflerin şirket düzeylerine doğru kademelendirilmesine odaklandı; üst yönetimden fabrika tabanına kadardır. Diğer yöndeki bilgi akışı da aynı derecede önemlidir. Kapalı döngü sistemi oluşturan bu ikinci akıştır. Tüm sürecin kontrolünü ve ayarlanmasını sağlar.

İlerleme sürekli olarak izlenmeli ve düzenli olarak (örneğin aylık) resmi olarak gözden geçirilmelidir. Bu ilerleme kontrol noktaları, taktiklerin ve bunlarla ilgili operasyonel ayrıntıların ayarlanması için bir fırsat sağlar.

Ek Hususlar

Hoshin Kanri, diğer yalın araçlardan bazıları kadar iyi bilinmemektedir veya “popüler” değildir ancak son derece değerli bir araçtır. Her ne kadar sürekli iyileştirmenin bir şirketin tüm seviyelerinde sıkı bir şekilde yerleşik olduğu iyi gelişmiş bir yalın kültüre en doğal şekilde uysa da,hemen hemen her kuruluş temel ilkelerinden yararlanabilir:

  • Vizyoner stratejik planlama (gerçekten önemli olan şeylere odaklanma.)
  • Catchball (konsensüs yoluyla uygulanabilir planlar oluşturma.)
  • İlerlemeyi ölçmek (istenen davranışı sağlayacak KPI’ları dikkatlice seçmek.)
  • Döngüyü kapatmak (ilerlemeyi yolunda tutmak için düzenli takip kullanmak.)

Daire Yönetim Yapısının Faydaları

Düzleştirilmiş bir yönetim yapısının Hoshin Kanri’ye faydalı olduğu oldukça açık olmalıdır. Ne kadar az seviye varsa, hedefleri kademelendirmek o kadar kolay olur ve ardışık çeviri katmanları aracılığıyla stratejinin azaltılması için daha az fırsat vardır. Daha az katman aynı zamanda daha hızlı karar verme anlamına gelir.

Bazı çok büyük kuruluşların daire yönetim yapıları vardır. En iyi bilinenlerden biri, yaklaşık 12.000 çalışanı olan ve CEO ile hat düzeyindeki çalışanlar arasında yalnızca dört yönetim kademesine sahip olan Nucor Steel’dir.

Paylaşılabilen Bir Vizyon Oluşturun

İnsanlar bir amacı olduğunda en iyi performansı gösterir. Sadece ne yapacaklarını değil, bunun neden önemli olduğunu anlamalarıdır. Hoshin Kanri’nin faydalarından biri de bu amacı oluşturmaya yardımcı olabilmesidir. Odaklanma ve belirli ve önemli hedeflere yönelme sağlamaktır.

Bu nedenle, stratejik plan (gelecekteki durum; varış noktası) ve ilgili taktikler (oraya varma yolu) için ortak bir vizyon oluşturmak için biraz çaba sarf etmeye değer olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğunca çok sayıda çalışana stratejik hedeflerin neden önemli olduğunu ve taktiklerin ve operasyonel ayrıntıların bu hedefleri nasıl desteklediğini anlama fırsatı verildiğinden emin olun.

REFERANS: wikipedia

Diğer yazılarımızı buradan okuyabilir, paylaşabilirsiniz. Görüşmek Üzere.

Kaizen (Sürekli İyileştirme) Nedir?

Kısıtlar Teorisi (TOC)

Kalite Yönetimi Nedir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu