Hakkımızda1

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?

Merhaba Sevgili Gelişen Kariyerim Okuyucuları; bugün sizlere kurumsal kaynak planlamasından bahsetmek istiyorum. İşletmelerin günümüz koşullarında ayakta kalabilmeleri ve devamlılıklarını sürdürebilmeleri kaliteli ürün üretmelerine, maliyetlerini düşürüp verimliliklerini artırmaya ve esnek yani müşteri isteklerine hızlı cevap verebilmelerine bağlıdır. Bunlar da kıt kaynakların (hammadde, makine, teçhizat ve finansman gibi) etkin kullanılmasına bağlıdır. Sürekli değişen rekabet ortamında başarılı olmak değişen iş koşullarını önceden tahmin edebilmek ve bunlara hızlı yanıt verebilmek gerekmektedir. Tüm bunların sağlanabilmesi güçlü, esnek ve sağlam bilgi sistemleri ile olmaktadır. Yani tüm bunları kurumsal kaynak planlaması ile yapmak mümkündür.

KKP Nedir?

Kurumsal kaynak planlaması (KKP/ERP) bir bilgisayar yazılım paketidir ve şirket içindeki var olan tüm bilgilerin bütünleştirilmesini sağlamaktadır. İşletmelerin ortak havuzuna kayıt edilen verilerden elde edilen bilgileri doğru şekilde doğru birimlere ulaştırmayı sağlamaktadır. Bir işletmede ki işlerin tamamını yönetmek ve kontrolünü yapmak için malzeme satın alma, muhasebe, finans, insan kaynakları, stok kontrolü, üretim, planlama, tedarikçi, siparişlerin kontrolü, müşterilerle ilişkiler, dağıtım kaynaklarının verimli bir şekilde planlanması, kontrolü ve koordinasyonu gibi geniş kapsamları bütünleştiren bilgi sistemleri paketleridir. İşletmenin uygun iş süreçlerine göre tasarlanmaktadır. Aynı veri tabanının kullanılmasıyla birlikte tüm işletme çapında otomasyona izin vererek süreçleri, kaynakları, uygulamaları ve verileri bütünleştirerek paylaşılmasına izin verir.

Kurumsal kaynak planlaması müşteri siparişinin istenilen en kısa sürede, istenilen kalite ve maliyette karşılanabilmesi için tüm bağlı işletmelerin (işletmenin yurt içi ve dışında bulunan fabrikaları, tedarikçi firmaları ve dağıtım merkezleri) üretim, dağıtım ve tedarik kaynaklarının kapasite ve özelliklerini aynı anda dikkate almaktadır kısaca KKP işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir.

Kurumsal kaynak planlaması yararları
Kurumsal kaynak planlaması yararları

Kurumsal Kaynak Planlamasının Yararları

 • KKP ilgili departmanların iş akışını düzenlemektedir.
 • Kurumsal kaynak planlaması uygulamaları entegre yapılardan oluşmaktadır.
 • Birbiriyle uyumlu çalışabilen departman ve operasyonlara uygun modüler yapılardan meydana gelmektedir.
 • Kurumsal kaynak planlaması makine, malzeme ve işçi gibi tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve maliyetleri azaltmayı hedeflemektedir.
 • Değişen koşullara hızlı cevap vererek rekabet gücünün artmasını sağlar.
 • Kalitenin geliştirebilmesi ve kontrolünü sağlar.
 • Müşteri hizmetlerinin kalitesini arttırmayı sağlar.
 • Simülasyon özelliği sağlamaktadır.
 • Seviye farkı olmaksızın hız ve disiplin sağlamaktadır.
 • Yönetimin karar verme süreçlerini hızlandırır ve kurum içinde kontrol yeteneğinin gelişmesine olanak vermektedir.
 • Üretimde oluşabilecek dar boğazların giderilmesini, müşteri hizmetlerini iyileştirmeyi ve stokları minimum seviyede tutarak en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlamasının Tarihsel Gelişimi

Kurumsal Kaynak Planlamasının Tarihsel Gelişimi
Kurumsal Kaynak Planlamasının Tarihsel Gelişimi

Günümüzde müşteri istek ve ihtiyaçlarına paralel olarak ürün çeşitliliği artmaktadır. Artan ürün çeşitliliği ile birlikte daha fazla stok, daha fazla stok kodu, daha fazla üretim süreci, daha fazla hammadde ve bu hammaddelerin zamanında temin edilmesi, ürünlerin farklı tedarikçilerden temin edilmesi, fason üretim, müşteri talebinde beklenmeyen değişiklikler gibi faktörlerde dikkate alındığında sürecin daha da karmaşıklaştığı görülmektedir. Tüm bu karmaşıklıklara rağmen işletmeler üretimlerini zamanında tamamlayıp sevkiyatlarını yapmak zorundadırlar. Bu zorlukla baş edebilmek adına bu alanda ilk gelişme 1960 yıllarında IBM tarafından geliştirilen malzeme ihtiyaç planlaması (MİP) olmuştur. MİP üretim ve envanter odaklıdır. MİP işletmenin bütçe verilerine ve ürün ağacına dayanarak yıllık, aylık, haftalık ve günlük sipariş için gerekli olan malzeme ihtiyaçlarını belirlemektedir. MİP’e üretim faaliyet kontrol ve satın alma modülleri de entegre edilerek kapalı çevrim MİP geliştirilmiştir.

MİP her çalışma merkezinin kapasitesini hesaba katmaz ve gerçekçi olmayan bir taslak önerebilmektedir böylelikle de bazı birimlere fazla yük yüklenmesine neden olmaktadır. Karşılaşılan bu sorunlar yeni bir yapıyı gerektirmiştir. MİP’nin uzantısı olan ÜKP (MİP II) geliştirilmiştir. 1970’li yılların sonlarında üretim faktörlerinin de sisteme olan etkilerinin belirlemesi amacıyla üretim faktörlerinin MİP sistemine dahil edilmesiyle üretim kaynak planlaması (ÜKP) oluşturulmuştur. ÜKP’nin amacı üretim faktörlerinin planlamasıdır. ÜKP ardışık bir tekniktir, son ürünün ana üretim taslağını hammadde ve bileşenleri için detaylı taslağa dönüştürmek için kullanılmaktadır. ÜKP otomatikleşmiş bir sistemdir. İşletmenin üretim faktörlerinin dışında kalan faaliyetlerinin de bilgi veri tabanına aktarılması ve etkin yönetimi için Kurumsal Kaynak Planlama sistemi geliştirilmiştir.

Kurumsal Kaynak Planlamasının Başarısız Olma Nedenleri

Başarılı bir kurumsal kaynak planlaması sisteminin kurulumu için bazı etmenlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Kurumsal kaynak planlaması başarısızlığının nedenleri;

 • Stratejik hedefin net bir şekilde belirlenememesi.
 • Üst yönetimin sisteme yeterince destek olmaması.
 • Verilerin doğruluğunun sağlanamaması.
 • İyi bir kurulum projesi ekibi seçilememesi.
 • Performans ölçütlerinin organizasyon değişimine destek vermemesi.
 • Yeterli eğitim verilmemesi.
 • Organizasyonun değişime katılmayıp destek vermemesi.
 • Teknik zorluklar (yazılım içindeki hatalar, eskiden uygulanan sistemlerden kaynaklanan sorunlar ve donanım zorlukları gibi).

Firmaların KKP Uygulamasından Sağladığı Faydalar

Gerçek zamanlı çevre içinde ortak bir enformasyon teknolojisi yapısı oluşturduğundan enformasyonun üretimi ve transferi hızlanmaktadır. Doğru ve zamanında enformasyon sayesinde organizasyonel kararların analizinde karar verme ve planlama hızı yükselmektedir. İhtiyaç duyulan bilgiye tek noktadan, hızlı erişim ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Organizasyonel süreçler için ortak bir görüş sağlamaktadır. Kurumsal kaynak planlaması sistemi fonksiyonel sınırları ortadan kaldırarak tüm yazılımları bir sistemde toplamaktadır. Organizasyondaki bütün sistemler birlikte çalışmaktadır. İşlem hacminde, arz/talep zincirinde artış görülmektedir. Talep tahmininin doğruluğu artar.  Daha iyi kaynak yönetimi sayesinde faaliyet harcamaları, işletme giderleri azalmaktadır.  İşletme süreçlerinde iyileşmeler görülür. Personel tasarrufu, üretimin ve verimliliğin artması sağlanmaktadır. Finansal çevrim zamanlarında ve üretim çevrimlerinde kısalmalar olmaktadır. Değişen pazar koşullarına esneklik kazandırılır. Müşteri ilişkileri ve tedarik zinciri yönetimi sayesinde tedarik, stok, üretim, iletişim ve lojistik giderleri azalmaktadır. Ürünler müşteriye zamanında teslim edilmesinde iyileşmeler olmaktadır. Kalite iyileşmektedir. Kurumdaki ortak veri ve uygulamaların paylaşılmasıyla birlikte gereksiz veri ve prosedürler, kırtasiyecilik azalmaktadır.

KKP’nin Uygulamada Görülen Zorluklar

KKP sistemlerinin uygulanmasında bazı zorluklar olmaktadır bu nedenle birçok işletme uygulama konusunda çekimser davranmaktadır örneğin elektronik, ilaç sanayi, inşaat işletmeleri ve tekstil sektörü bu tip yazılımları kullanmaktadır. İşletmelerin verimliliğini arttırarak üretimde zaman kaybını minimum seviyeye indirseler de maliyetlerinin yüksek olması, kurulum sürelerinin uzun olması (en az altı aydan başlamaktadır ve bu sürenin sonunda başarılı olma olasılığı kesin değildir) ve mevcut yazılımlara uyum sorunlarının olması.

Umarım kurumsal kaynak planlaması konusunda sizlere bir şeyler katabilmişimdir ve okurken keyif almışsınızdır. Diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.

REFERANSLAR: Murat SARIOĞLAN; Recep YILMAZ

Satış Departmanı

Feynman Tekniği Nedir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu