Hakkımızda1

Operasyon Yönetimi Nedir?

Merhaba Gelişen Kariyerim Okuru, bu yazımda sizlere Operasyon Yönetimi alanından bahsedeceğim. Geniş bir alana sahip yönetimin ana başlıklarından endüstri mühendisi, işletme, iktisat, gibi alanlarda bulunan insanların mutlaka edinmesi gereken bu yetkinliği ele aldığım yazımda; Operasyon yönetimi nedir? Ne iş yapar? Operasyon yönetimi için alınabilecek eğitimler, operasyon yönetimi için uygun lisans bölümleri gibi konulara değineceğiz.

Hazırsanız başlayalım.

Operasyon yönetimi, şirketin tüm kaynaklarının ürün veya hizmete dönüştürülmesi için gereken işlem ve uygulamaların tamamını kapsayan bir alandır. Operasyon yönetimi teknikleri dünyanın her yerindeki üretim yapan kuruluşların neredeyse hepsine uygulanır. Uygulamanın bir büroda, hastanede, restoranda, alışveriş merkezinde ya da bir fabrikada gerçekleşmesi fark etmez. Mal veya hizmet üretimi operasyon yönetimi gerektirir. Bu mal ve hizmetlerin etkin üretimi ise Operasyon yönetimi fikir, araç ve tekniklerinin etkili uygulamaları ile sağlanır.

Operasyon yönetimi üretim, mal ve hizmetlerin yaratılmasıdır. Girdileri çıktılara dönüştürerek mal ve hizmetler üzerinde değer yaratan faaliyetlerin bütünüdür. Mal ve hizmet yaratma faaliyetleri bütün kurumlarda gerçekleşmektedir. İmalat firmalarında malları ortaya çıkartan üretim etkinlikleri oldukça açıktır. Buralarda elle tutulur ürünleri görebilmek mümkündür.

Elle tutulur mal veya ürün üretmeyen kuruluşlarda üretim fonksiyonu çok net görünmeyebilir. Bu tür faaliyetlere genelde hizmet adını veririz. Hizmetler halktan hatta müşteriden bile gizlenmiş olabilir. Ürün vadesiz hesaptan vadeli hesaba para aktarılması, bir karaciğer nakli, uçaktaki boş koltuğun doldurulması veya bir öğrencinin eğitimi şeklini alabilir.

Son ürünün mal veya hizmet olmasına bakmadan bir kuruluştaki tüm üretim faaliyetleri operasyon ya da operasyon yönetimi adını alır.

Neden Operasyon Yönetimi Öğrenilir?

 1. Operasyon yönetimi bir kurumun 3 temel fonksiyonundan biridir. Diğer tüm fonksiyonlar ile bütünsel olarak bağlıdır.
 2. Operasyon alanı, bir şirketin nihai başarısında belirleyici olan çok geniş bir konu yelpazesinde uzmanlık sunar. Hatta, başarılı şirketlerin çoğu operasyonel mükemmeliyetleri ile diğerleri arasından sıyrılmıştır. Örneğin, Toyota, sıfır envanterle yüksek kaliteli ürünler sunan Tam Zamanında Üretim (Just-In-Time -JIT) sistemi ile tanınır. Zara, modernize edilmiş tedarik zinciri operasyonları sayesinde en başarılı küresel perakendecilerden biri olarak karşımıza çıkar.
 3. Mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini anlamak için operasyon yönetimini öğreniriz. Üretim fonksiyonu, toplumun kullandığımız mal ve hizmetleri yarattığı bölümdür.
 4. Operasyon birimi, bir kurumun yatırım ve insan giderlerinin en büyük bölümünden sorumludur. Diğer bir deyişle, geleceğin operasyon yöneticileri olacak ve operasyonları akıllıca yöneterek çalıştığınız şirketin kârlılığını arttırmak için harika bir fırsata sahip olacaksınız.
 5. Operasyon yöneticilerinin ne iş yaptığını anlamak için operasyon yönetimini öğreniriz. Organizasyondaki göreviniz ne olursa olsun operasyon yöneticilerinin işini anladığınızda kendi işinizi daha iyi yerine getirirsiniz. Dahası operasyon yönetimini anlamak bu alandaki çok sayıda kazançlı iş fırsatlarından faydalanmanızı sağlar.
 6. Operasyon yönetimi kuruluşun çok maliyetli bir bölümü olduğu için operasyon yönetimi öğreniriz. Çoğu firmanın gelirlerinin önemli bölümü oy fonksiyonundan harcanır. Gerçekten de oy kuruluşun kararlılığını arttırmak ve topluma hizmeti arttırmak için büyük bir fırsat sunmaktadır.
 7. Son olarak, operasyon yönetimi, kantitatif (sayısal) beceriler ve analitik mantık yürütme üzerinde duran işletme alanlarından biridir. Bu nedenle, operasyon alanında uzmanlaşmak, şirketler tarafından giderek artan bir biçimde talep edilen bu tür kritik becerileri geliştirmenize yardımcı olur.

Operasyon Yöneticileri Ne Yapar?

Tüm iyi yöneticiler yönetim sürecinin temel fonksiyonlarını yerine getirir. Yönetim süreci; planlama, organizasyon, kadrolama, liderlik etme ve denetlemeden oluşur. Operasyon yöneticileri bu yönetim sürecini operasyon yönetimi fonksiyonu için aldıkları kararlarda uygularlar. Bu kararlara başarı ile cevap bulabilmek planlama, organizasyon, kadrolama, liderlik etme ve denetleme gerektirir.

10 Stratejik Operasyon Yönetimi Kararı

 1. Mal ve hizmetlerin tasarımı: Diğer operasyon yönetimi kararlarında yer alan operasyonların ihtiyaçlarının çoğunu tanımlar. Örneğin ürün tasarım maliyetinin alt limitini ve kalitenin üst limitini belirler. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve insan kaynağı ihtiyacına da etkileri bulunur.
 2. Kaliteyi yönetmek: Müşterinin kalite beklentilerini belirler ve bu kaliteyi belirlemek, ona ulaşabilmek için politika ve yöntemler geliştirir.
 3. Süreç ve kapasite tasarımı: Bir ürün ya da hizmetin nasıl üretileceğini (üretim sürecini) belirler. Yönetimi şirketin temel maliyet yapısını oluşturan belirli bir teknoloji, kalite, insan kaynağı ve sermaye yatırımı seçimine yönlendirir.
 4. Yer seçimi stratejisi: Maliyetleri, altyapıyı, lojistik ve idari konuları göz önünde bulundururken müşteriye, tedarikçilere ve yetenekli işgücüne yakınlığın doğru değerlendirilmesini gerektirir.
 5. Tesis planı stratejisi: Malzeme, insan beyninin bilgi akışının verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için kapasite ihtiyaçlarının, personel seviyesinin, teknoloji ve envanter ihtiyaçlarının birbirine entegre edilmesini gerektirir.
 6. İnsan kaynağı ve iş tasarımı: Gereken yetenek ve becerilere sahip personelin nasıl işe alınacağını, motive edileceğini ve elde tutulacağını belirler. İnsanlar toplam sistem tasarımının bütünleşik ve pahalı bir parçasıdır.
 7. Tedarik zinciri tasarımı: Neyin, kimden ve hangi şatlarda satın alınması gerektiği gibi tedarik zincirinin şirket stratejisi ile birleştirilmesi kararlarını alır.
 8. Stok yönetimi: Müşteri memnuniyeti, tedarikçi kabiliyetleri ve üretim planlarını göz önünde bulundurarak sipariş ve elde tutma kararları ile optimal envanter düzeyini belirler.
 9. Çizelgeleme: Müşteri taleplerini karşılarken personel ve tesisin en etkin ve verimli kullanımını sağlayan anlık ve kısa dönemli planları belirleyip uygular.
 10. Bakım: Güvenilir ve dengeli bir süreci korumak için gerekli kararları tesis kapasitesi, üretim talepleri ve personeli göz önünde bulundurarak alır.

Operasyon Yönetimi Pozisyonları

Fabrika Müdürü, kalite yöneticisi, operasyon uzmanı, tedarik zinciri yöneticisi ve planlamacısı, süreç iyileştirme danışmanları, proje yöneticisi gibi ürün veya hizmet akışının olduğu işlerde kendinize operasyon yöneticisi olarak yer bulabilirsiniz. Bu meslekler içerisinde ürün tasarımı, süreç tasarımı, kalite yönetimi, kapasite, tesis planlama, üretim planlama ve envanter kontrol gibi alanlarda görev alabilirsiniz.

Operasyon Yöneticiliği İçin Uygun Lisans Bölümleri

Yetkin bir operasyon yöneticiliği için lisans eğitimi elbette büyük katkı sağlayacaktır. Yönetim, organizasyon, istatistik, veri analizi, planlama organizasyon ağırlıklı dersleri bulunan, karar almayı iyileştiren disiplinler seçmeniz bu kulvarda size çok katkı sunacaktır. Bunlar; Endüstri Mühendisliği, İşletme, İstatistik, Yönetim ve İktisat gibi bölümler olabilir.

Operasyon Yönetimi Alanında Gelişmek İçin Alınabilecek Eğitimler;

Bu konuda sunulan derslerden bazıları şunlardır:

 • Lojistik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Gelir Yönetimi
 • Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Karar Verme ve Optimizasyon Modelleri
 • Excel ile Yöneylem Araştırma Modellemesi
 • SAP ile Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri
 • Altı Sigma Araç ve Yöntemleriyle Süreç Yönetimi
 • Proje Yönetimi

Referans: Product Management, Wikipedia

Sitemizde yer alan yönetim ve daha birçok güncel, teknik, teknolojik ve bilim konulu yazılarımızı buraya tıklayarak inceleyebilirisiniz.

Risk Yönetimi Nedir?

Kalite Yönetimi Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?

Zaman Yönetimi İçin Eisenhower Matrisi

Ömer Faruk YILDIZ

Merhaba,burada moderatör ve yazarlık görevini üstlenmekteyim.Sürekli gelişim ve iyileştirme prensibiyle hareket eden öğretim ve öğrenime istekli endüstri mühendisliği öğrencisiyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu