Hakkımızda1

SQL Komutları ve Kullanımı

Merhaba Sevgili Gelişen Kariyerim Okuyucuları, bugün ki yazım “SQL Nedir” konulu bir önceki yazımın devamı niteliğindedir. SQL hakkında temel bilgileri öğrendikten sonra sizlerle birlikte bu SQL komutlarını inceleyip, nasıl kullanıldıklarını örnekler yaparak pekiştirmek istedim. Şimdi sizlerle birlikte SQL komutları hakkında bilgi edinelim.

SQL Komutları

SQL komutları kendi içinde 3 başlık altında toplanıyor. “Bu başlıklar nelerdir ?”, ” Hangi komut hangi başlık altında yer alıyor?” bunlara bakalım.

SQL DML (Data Manipulation Language)

Veri işleme dili anlamına gelir. DML komutları sayesinde veritabanında ki bilgiler üzerinde çalışabiliriz. Yeni bir bilgi ekleyebilir, var olan bir bilgi üzerinde güncelleme işlemi yapabilir veya bilgiyi silebiliriz. Bu işlemler 4 temel SQL komutları ile yapılabilir.

SELECT: Veritabanından istediğimiz alanı çağırarak görmek istediğimiz bilgiyi bize gösterir.

INSERT: Tabloya yeni bir veri eklemek için INSERT komutu kullanılır.

UPDATE: Tablo içinde bulunan kayıtlarda güncelleme işlemi yapmak için kullanılır.

DELETE: Tabloya önceden eklenmiş bir kaydı silmek için kullanılır.

SQL DDL (Data Definition Language)

Veri tanımlama dili anlamına gelir. Verilerin tutulduğu tabloların oluşturulmasını, silinmesini ve bazı özelliklerinin düzenlenmesinde etkilidir.

CREATE TABLE: Veritabanında yeni bir tablo oluşturmak için kullanılan bir komuttur.

TRUNCATE TABLE: Tabloyu silmeden sadece tablo içindeki verileri silmek için kullanılır.DELETE komutundan farkı DELETE komutu ile silme işlemi yapıldığında yeni veri eklendiğinde saymaya kaldığı yerden devam edilirken TRUNCATE ile yapılan silme işleminin ardından saymaya baştan başlanır.

DROP TABLE: İçinde bulunan verilerle birlikte tabloyu kalıcı olarak silmek için kullanılır.

ALTER TABLE: Veritabanında bulunan tablolar üzerinde yapılmak istenen değişiklikler için kullanılan DDL komutudur. Eleme ,silme ve güncelleme işlemleri gibi.

SQL DCL (Data Control Language)

Türkçe anlamı veri kontrol dili olan DCL bir veritabanı kullanıcısı ile ilgili izinlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılan SQL komutlarını içerir.

GRANT: Veritabanı kullanıcısına veri ekleme, silme veya günceleme izinlerini vermek için kullanılan DCL komutudur.

DENY: Kullanıcı izinlerini kısıtlamak için kullanılan komuttur.

REVOKE: Kullanıcıya öncesinde verilmiş olan izinleri veya yapılan kısıtlamaları kaldırmak için kullanılan DCL komutudur.

SQL komutlarının kullanımına geçmeden önce sizlere SQL de sık kullanılan bazı fonksiyonlardan bahsetmek istiyorum.

SQL Fonksiyonları

  • MAX: Tabloda istenilen sütundaki en yüksek değeri gösterir.
  • MIN: Tabloda istenilen sütundaki en düşük değeri gösterir.
  • AVG: İçinde sayısal değer bulunan bir tabloda istenilen sütundaki değerlerin ortalamasını alır.
  • FIRST: Bir tablodaki ilk değeri gösterir.
  • COUNT: Tabloda istenilen kriterlere uyan veri sayısını verir.
  • SUM: İçinde sayısal değer bulunduran bir tabloda istenilen sütundaki değerlerin toplamını verir.
  • MOD: Sayısal bir verinin yapılan bölme işleminin ardından kalan değerini verir.
  • LEN: Metinsel bir değerin uzunluğunu verir.
  • DATEADD: Bir tarih verisine gün, ay veya yıl eklemek için kullanılır.
  • DATEDIFF: İki tarih verisi arasındaki farkı gün, ay veya yıl olarak belirtmek için kullanılır.

SQL Komutlarının Kullanımı

SELECT Komutu:

SELECT Kolon1 ,Kolon2, … FROM tabloadı WHERE <şartlar>

Customer tablosundaki tüm verileri listelemek istersek;

SELECT * FROM Customer

kod satırını kullanırız.

Eğer Customer tablosunda City bilgisi İstanbul olan verileri çekmek istersek;

SELECT * FROM Customer WHERE City = ‘İstanbul’

WHERE koşul sözcüğünü kullanırız.

Customer tablosunda yaş bilgisi 20 ile 25 arasında olan kişilerin isim bilgisini;

SELECT CustomerName FROM Customer WHERE Age BETWEEN ’20’ and ’25’

kod satırıyla listeleriz.

SQL NEDİR
Yaş aralığı 20-25 olan kişilerin CustomerName bilgisi listelendi

INSERT Komutu

INSERT INTO tabloadı (KOLON1,KOLON2,…) VALUES (DEGER1,DEGER2,..)

Eğer tablomuza yeni bir kayıt eklemek istersek;

INSERT INTO Customer (CustomerName, City, Birthdate, District, Gender, Nation, Age) VALUES (‘Efe Bayram’, ‘Adana’, ‘1982-02-05’, ‘Ceyhan’, ‘Erkek’, ‘TR’, 38)

INSERT INTO Customer(CustomerName, City, Birthdate, District, Gender, Nation, Age) VALUES (‘Berke Çamlı’, ‘İstanbul’, ‘1985-10-11’, ‘Kadıköy’, ‘Erkek’, ‘TR’, 35)

şeklindeki kod satırını kullanırız.

Göründüğü gibi son iki kayıt yukarıda Insert komutu ile eklediğimiz kayıtlar

UPDATE Komutu:

UPDATE tabloadı SET KOLON1= DEGER1, KOLON2 = DEGER2 ,… WHERE  <Şartlar>

Customer tablosunda Gender bilgisi “Kız” olan verileri “K” olarak güncellemek için;

UPDATE Customer SET Gender = ‘K’ WHERE Gender = ‘Kız’

kod satırını kullanırız.

Tablonun yeni halinde Gender kolonundaki ‘Kız’ verileri ‘K’ olarak güncellendi.

Customer tablosunda City bilgisi ‘ İstanbul’ olan verilerin District bilgisini ‘Kadıköy’ olarak güncellemek için;

UPDATE Customer SET City = ‘İstanbul’ WHERE District = ‘Kadıköy’

kod satırı kullanılır.

SQL NEDİR
Tablonun ilk hali ile karşılaştırıldığında district bilgisinin güncellediğini görebiliriz.

DELETE Komutu:

DELETE FROM tabloadı WHERE  <şartlar>

Customer tablosundaki bütün verileri silmek istersek ;

DELETE FROM Customer

kod satırıyla bununla yapabiliriz.

Eğer Customer tablosunda City bilgisi ‘Adana’ olan satırı silmek istersek;

DELETE FROM Customer WHERE City = ‘Adana’

kod satırıyla tablodan silebiliriz.

Tablonun önceki hali ile karşılaştırıldığında City bilgisi Adana olan satırın silindiğini görürüz.

CREATE TABLE Komutu

CREATE TABLE tabloadı(
Kolon1 veritipi(boyut),
Kolon2 veritipi(boyut),
Kolon3 veritipi(boyut),
…)

İçinde bir personel için; PersonnelName, City, District, Gender, Positon bilgilerini bulunduran bir Personnel tablosunu;

CREATE TABLE Personnel(
PersonnelName varchar(15),
City varchar(15),
District varchar(20),
Gender varchar(5),
Positon varchar(25)
)

kod yapısını kullanarak oluştururuz. İsterseniz iki tane de kayıt ekleyelim.

INSERT INTO Personnel (PersonnelName,City, District,Gender, Positon) VALUES (‘Ada İstekli’, ‘İstanbul’, ‘Kadıköy’, ‘Kız’, ‘Kasiyer’)

INSERT INTO Personnel (PersonnelName,City, District,Gender, Positon) VALUES (‘Tolga Çimen’, ‘İstanbul’, ‘Bakırköy’, ‘Erkek’, ‘Müdür’)

SQL NEDİR
Personnel tablosu oluşturularak 2 kayıt eklendi.

TRUNCATE TABLE Komutu

TRUNCATE TABLE tabloadı

Şimdi de Personnel tablosunda bulunan tüm verileri silelim.

TRUNCATE TABLE Personnel

DROP TABLE Komutu:

DROP TABLE tabloadı

Personnel tablosunu tamamen silmek için Drop table komutunu kullanalım.

DROP TABLE Personnel

ALTER TABLE Komutu:

ALTER TABLE tabload  ADD|DROP|ALTER  kolon {veri türü}

Customer tablosuna veri türü int olan Weightt isimli bir kolon ekleyelim.

ALTER TABLE Customer ADD Weightt int

SQL NEDİR
Tabloya weightt isimli kolon eklendi

Şimdi de Customer tablosunda bulunan Weightt isimli kolonun veri türünü int yerine tinyint olarak güncelleyelim.

ALTER TABLE Customer ALTER COLUMN Weightt tinyint

Customer tablosundan Weightt isimli kolonu silelim.

ALTER TABLE Customer DROP COLUMN Weightt

Tabloya eklenen Weight kolonu silindi

GRANT Komutu:

GRANT Verilecek izin ON izin_verilecek_tablo TO izin_verilecek_kullanıcı

User adlı kullanıcıya Customer tablosu üzerinde Update ve Select komutlarını kullanma yetkisi verelim.

GRANT SELECT ON Customer TO user

DENY Komutu:

DENY kisitlanacak_ozellik ON izin_verilecek_tablo TO  izin_verilecek_kullanıcı

Şimdi de User adlı kullanıcıyı Customer tablosu üzerinde Insert komutu için kısıtlayalım.

DENY INSERT ON Customer TO User

REVOKE Komutu:

REVOKE kaldirilacak_izin ON izin_verilecek_tablo TO  izin_verilecek_kullanıcı

User adlı kullanıcıya önceden vermiş olduğumuz izinleri ve kısıtlamayı REVOKE komutu ile kaldıralım.

REVOKE ALL ON Customer TO User

Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte SQL komutları ne şekilde sınıflandırılır bunu inceledik ardından ise bu komutların ne şekilde kullanıldıklarını örnekler yaparak öğrenmiş olduk. Siz okurlarımıza yazıyı okuyup inceledikten sonra kodları tekrar yazmanızı ardından kendi küçük uygulamalarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Böylece hem komutların kullanımı aklınızda daha iyi yer edecektir hem de el aşinalığınız artacaktır. Umarım herkes için faydalı bir yazı olmuştur. Sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Önceki yazıma buradan ulaşabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim.

Açık Öğretim Üniversitesi Nedir

Web Programlama JavaScript Nedir?

Android İşletim Sistemi Nedir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu