Kariyer Rehberim

Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim Nedir ? Hepinize merhaba sevgili Gelişen Kariyerim okurları. Bu yazımızda üretim sürecinde sadeleşmeyi hedefleyen Yalın Üretim ve onun tekniklerinden bahsedeceğiz. Fakat Yalın Üretim‘i daha iyi anlamak için öncesinde Kitle Üretim Sistemini inceleyelim.

Kitle Üretim Sistemi

Kitle Üretim Sistemi, daha geniş kitlelere hitap etmek isteyen Henry Ford tarafından geliştirilmiş üretim sistemidir. Diğer adı seri üretim olan bu sistemin temel amacı belli standartlardaki ürünlerin, büyük miktarlarda ve sürekli olarak üretilmesidir. Böylece daha geniş kitlelere ulaşmak hedeflenmiştir. Tüm üretim sistemi, üretim süreci pazarın genişlemesi için az çeşide göre ayarlanmıştır. Bu nedenle müşteri talebindeki en küçük değişim tüm sistemde düzenlemeler gerektirmektedir. Bu da üretim hızının yavaşlamasına, müşteri isteklerine geç cevap verilmesine yol açmaktadır.

Her ne kadar düşük maliyet, pazarda büyüme gibi amaçları yerine getirmek için başarılı olsa da, kalitedeki düşüş ve müşteri memnuniyetsizliklerindeki artış yönünden başarısız olmuştur. Kısacası Kitle Üretim Sisteminde amaç müşterinin değişen taleplerine cevap vermek değil, birim üretim maliyetlerini düşürmektir.

Yalın Üretim
Yalın Üretim’in Oluşumu

Yalın Üretim Nedir?

Kitle Üretim Sistemi, müşteri taleplerinde ve tedarikçi sayısında ciddi artışlar meydana getirdi. Bu durum firmalar arasında rekabete ve müşteriler için seçiciliğe sebep oldu. Ancak kalite ile sağlanabilen seçicilik Kitle Üretim Sistemi’nin temel amaçlarından değildi. Bunun sonucu, Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno Japonya merkezli Toyota firmasında Yalın Üretim temelleri attı. Temelleri atılan Yalın Üretim‘in öncelikli hedefi müşteri memnuniyetidir. Bu amaç doğrultusunda üretimde sadeleşme veya israftan kaçınma sayesinde mükemmelliği hedefler.

Yalın Üretimin Amaçları

 • En az insan gücü
 • Az miktarda üretim alanı kullanımı
 • Minimum kaynak kullanımı
 • Optimum stok
 • En az hata
 • Mümkün en kısa sürede maksimum müşteri memnuniyeti
 • En az girdi ile en yüksek performans

Yalın Üretim‘in üretimde mükemmellik için israftan kaçındığını söylemiştik. O halde şimdi Yalın Üretim için israfın ne demek olduğundan bahsedelim. Yalın Üretim için ‘’israf’’, müşteri açısından değer taşımayan, müşterinin herhangi bir bedele katlanmak istemediği her şeydir. Örneğin, hata sonucu oluşan ürünler, ihtiyaç fazlası envanterde biriken ürünler, süreçte ihtiyaç duyulmadığı halde var olan adımlar, gereksiz taşıma…

Yalın Üretim’de ortadan kaldırılması gereken israf terimi Muda-Mura-Muri olarak üçe ayrılır.

Toyota 3M Modeli

 • Muda: Müşteri için herhangi bir değer yaratmamasına rağmen harcanan kaynak veya eylem.
 • Mura: Operasyondaki, iş gücündeki düzensizlik veya eşitsizlik.
 • Muri: Mantıksız veya mümkün olmayan bir eylem için çaba harcama.

Yalın Üretimde 7 Temel İsraf

 1. Hatalı Üretim: Müşteri istekleri doğrultusunun dışında hatalı üretilmiş ürünlerin üretilmesi veya bu ürünlerin tamir edilmeye çalışılmasıyla oluşan israf.
 2. Fazla Üretim: Zamanında müşteri taleplerine göre değil de gelecek müşteri tahminlerine göre fazladan veya önceden üretim yapılması durumunda ortaya çıkan israf.
 3. Bekleme: Üretim sürecindeki herhangi bir aşamada beklemek.
 4. Gereksiz İşler: Operasyona fayda sağlamadığı halde bulunması gereken optimum miktardan daha fazla bulunan işlem veya araç.
 5. Fazla Stok: Yürütülen operasyonda gereğinden fazla hammadde, ekipman, ürün, işçi bulundurulmasıyla oluşan israf.
 6. Gereksiz Taşıma: Üretime katkısı olmayacak olan gereçlerin taşınması.
 7. Gereksiz Hareketler: İyi dizayn edilmemiş işletmelerde sık görülen israf türü.

Yalın Üretim’in olumlu etkilerini açık bir şekilde görebilmek ancak sürdürülebilir olmasıyla mümkündür. Diğer bir deyişle Yalın Üretim prensibini bir disiplin halinde tüm üretim faaliyetlerinde benimseyerek Yalın Üretim avantajlarından yararlanabiliriz. Böyle önemli bir prensibin uygulanması için 5S, kaizen, kanban isimli bazı teknikler mevcuttur. Şimdi bu teknikleri inceleyelim.

5S Nedir ?

Üretim alanında çalışan motivasyonunu ve güvenliği sağlamak amacıyla uygulanan tekniktir. Temiz, düzenli çalışma alanını, amaca uygun dizaynı amaçlayan Yalın Üretim tekniğidir. 5S ismindeki her bir S tekniği oluşturan adımların Japonca isimlerinden gelmektedir.

Yalın Üretim 5S
5S
 • Seiri (Sınıflama): Üretim sisteminde bulunan her bir aracın belirli standartlara göre gruplanması ve önem sırasına göre sınıflandırılmasıdır. Böylece üretimde görev alan kimse gereksiz araçlar için gereksiz aramalar yapmaz. Bu da bir çeşit israf önlenme şeklidir.
 • Seiton (Düzen): Üretimde ihtiyaç duyulan araçların net bir şekilde belirlendikten sonra doğru bir düzene göre yerleştirilmesidir. Bu sayede üretimde görev alan çalışanlar gereksiz hareketlerden kaçmış olur ve zamandan tasarruf eder.
 • Seison (Temizlik): Çalışanların daha motive olması, daha güvenilir bir alanda çalışması, daha uzun ömürlü makine ve gereçlerin kullanımını hedefler. Bunun için makinelerin, ekipmanların, çevrenin temizliğinin düzenli periyotlar ile yapılması gerektiğini belirtir.
 • Seiketsu (Standartlaşma): Diğer 5S prensiplerinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurgular.
 • Shitsuke (Disiplin): Gerekli etkinlik veya etkinliklerle 5S kültürünün tanıtılması ve benimsenmesini amaçlar. 5S sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Kaizen Nedir ?

Kaizen, değişim anlamına gelen ‘kai’ ve daha iyi anlamına gelen ‘zen’ Japonca sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş kelimedir. Başka bir ifadeyle kaizen, daima daha iyiyi hedefleyerek mükemmele ulaşma arzusudur. Diğer Yalın Üretim tekniklerinde olduğu gibi yüksek müşteri memnuniyeti, yüksek kalite ve düşük maliyeti amaçlamaktadır. Ancak ana hedef yüksek müşteri memnuniyetidir. Kaizen, bütün bunları yaparken sonuç odaklı değil süreç odaklı bir politika izlemektedir.

Çünkü mükemmele ulaşma hedefli yürütülen bir süreç daha verimli bir sonuç meydana getirecektir. Özetlemek gerekirse, müşteri tarafından talep edilen kalite standartlarının dışına çıkmadan hızı arttırma, maliyeti artırma amacıyla tüm bölümlerin sürekli çaba ile daha iyi bir çalışma ortamını yaratan Yalın Üretim Tekniğine Kaizen denir.

Kaizen Hakkında Daha Detaylı Bilgiye Bağlantıya Tıklayarak Ulaşabilirsin.

Kanban Nedir ?

Yalın Üretim Tekniklerinden bir diğeri olan Kanban, üretim yönetimi için kullanılır. Akışın söz konusu olduğu Çekme Sistemi ile hangi üründen ne zaman, ne miktarlarda üretilmesi gerektiğiyle ilgilidir. Bu teknikte de müşteri talepleri çok önemlidir. Yani, bir sonraki operasyon adımında kullanılmayacaksa önceki adımlarda herhangi bir üretim yapılmamalıdır. Özetle, sadece talep doğrultusunda, talep olduğunda ve talep edilen miktarda üretim yapılması gerektiğini savunan bir tekniktir.

Yalın Üretim Nedir ? Yazımızı beğendiyseniz ve bu konu ilginizi çekiyorsa devamı için yorum bırakmayı unutmayın. 🙂

Kuantum Fiziği Nedir?

Bilimlerarası Köprü: Biyofizik Nedir?

Satış Departmanı

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu